Licytacja na aukcji

Jak wygląda licytacja?

Nasza baza danych aukcji online to system licytacji proxy – Ty składasz ofertę w naszym systemie albo telefonicznie(WhatsApp), a my licytujemy na żywo w japońskim systemie aukcyjnym. Licytacja na żywo trwa około 30 sekund do 2 minut, więc nie ma czasu, abyśmy mogli się z Tobą komunikować i dostosowywać stawki. Prosimy klientów o podanie maksymalnej kwoty oferty, a następnie będziemy licytować do tej kwoty.

Płacisz tylko kwotę wygrywającej oferty, a nie maksymalną ofertę, którą nam dajesz!

Objaśnienie systemu negocjacji:

Czasami kiedy samochód nie sprzeda się w trakcie aukcji na żywo, mamy możliwość przystąpienia do “negocjacji”- jeżeli właściciel do nas napiszę poprzez dom aukcyjny, że może sprzedać auto w innej cenie niż ostateczna na aukcji. Jeśli decydujesz się na negocjowanie ceny, to ważny jest pośpiech, ponieważ pierwszy kupujący często wygrywa!
Aby lepiej zrozumieć ten proces przeczytaj informacje poniżej. W przypadku, gdy samochód nie osiągnie zakładanej minimalnej ceny sprzedawcy, zazwyczaj istnieje możliwość negocjowania z kupującym poprzez dom aukcyjny. W takiej sytuacji ceną wyjściową jest albo najwyższa oferta od któregokolwiek kupującego podana podczas nieskutecznej sprzedaży (większość przypadków) albo „cena wyjściowa do negocjacji”, czyli minimalna kwota, którą kupujący może zaproponować. Nie można złożyć oferty kupna poniżej ceny startowej samochodu. „Cena wyjściowa do negocjacji” to nie jest to samo, co zakładana minimalna cena sprzedającego i zazwyczaj nie ma z nią nic wspólnego. Z naszego doświadczenia w sprzedaży samochodów wynika, że „cena wyjściowa do negocjacji” nie ma nic wspólnego z ceną minimalną, którą zadeklarowaliśmy. Z tego powodu w celu zorientowania się w cenie minimalnej sprzedającego, kupujący musi złożyć ofertę – oferta ta nie może być wycofana. Sprzedający ma wówczas do wyboru 3 scenariusze: a) przyjąć ofertę, b) podać swoje absolutne minimum cenowe c) podać na jaką kwotę liczy. W tym ostatnim przypadku kupujący może albo podać swoją ostateczną maksymalną cenę, którą sprzedający może przyjąć lub odrzucić, albo też kupujący może podać swoją cenę bliższą kwocie, na którą liczy sprzedający. Jeśli proces negocjacji doszedł do tego etapu, kupujący najczęściej podaje swoją ostateczną cenę maksymalną albo akceptuje podwyższoną cenę sprzedającego. Dom aukcyjny prowadzi proces negocjacji tak, aby był jak najszybszy i jak najbardziej efektywny.
Między domami aukcyjnymi istnieją różnice w prowadzeniu negocjacji odnośnie tego, kto pierwszy ma prawo negocjować cenę. Na przykład na niektórych aukcjach osoba, która zgłosiła najwyższą kwotę w licytacji ma prawo do przystąpienia do negocjacji w określonym ograniczonym czasie (10 minut) od zakończenia licytacji i ma prawo negocjacji ceny jako pierwsza. Na niektórych aukcjach osoby znajdujące się na miejscu mają pierwszeństwo przed osobami licytującymi zdalnie. Na aukcjach USS Nagoya i USS Okayama prawo do negocjowania jako pierwsza ma osoba, która zaproponuje najwyższą cenę do negocjacji. Wysokość Twojej oferty zależy od wyjątkowości danego samochodu oraz szacowanego popytu na konkretny samochód. W innych domach aukcyjnych możesz złożyć ofertę w kwocie ceny startowej lub powyżej tej ceny – nie ma to znaczenia, gdyż pierwszeństwo nie zależy od oferowanej kwoty, ale miejsca w kolejce. Często zdarza się, że gdy chcemy negocjować cenę, przed nami jest już ktoś chętny i nie mamy nawet okazji do negocjacji – dlatego ważne jest, żeby szybko się decydować, aby w ogóle mieć szansę.
Zgodnie z regulaminem aukcji na rozpoczęcie negocjacji jest ograniczony czas, na większości aukcji jest to 1 godzina od momentu zakończeniu licytacji, chociaż z naszego doświadczenia wynika, że jeśli dom aukcyjny jest nadal otwarty, a samochód niesprzedany, nadal przyjmowane są oferty kupna, aż do godziny przed zamknięciem (15:30 lub 16:30 dla większości domów aukcyjnych).
Czasami można się spotkać ze zmianą lub podniesieniem ceny wyjściowej do negocjacji. Zdarza się tak, kiedy pierwszy licytujący przeszedł przez proces negocjacji i nie dobito targu, wówczas dom aukcyjny może podnieść cenę wyjściową do negocjacji do poziomu, jaki sprzedawca wyznacza jako swoje minimum (i wtedy jest to wariant pkt b powyżej). Trzeba także wziąć pod uwagę, że rezultaty sprzedaży samochodu w wyniku negocjacji ceny nie są podawane do wiadomości publicznej, że dom aukcyjny pobierze dodatkową prowizję za zakup w wyniku negocjacji ceny (zazwyczaj 10 000 JPY), którą ponosi klient-nabywca. I na koniec: powinniśmy z dystansem spojrzeć na nieudane licytacje i brać pod uwagę, że sprzedający może próbować manipulować ceną.
Hipotetycznie sprzedający mógł współpracować z drugim zaufanym uczestnikiem aukcji, który licytował blisko założonej ceny w celu podtrzymania wysokich kwot licytacji bez wygrywania. Wiele lat temu sprzedawaliśmy praktycznie nowy samochód (15 km przebiegu i bieżący model), a w tym samym czasie było jeszcze około 10 innych nowych samochodów tej samej marki i modelu, co nasz. Prawdopodobnie dilerzy wypuścili nowy stock na rynek aukcyjny, aby osiągnąć wynik sprzedażowy wymagany przez fabrykę. My chcieliśmy za nasz samochód ok. 3,1 mln jenów i podaliśmy cenę startową jako 2 mln jenów z założoną ceną minimalną 2,9 mln jenów. Pod koniec dnia prawie wszystkie tamte samochody pozostały niesprzedane, osiągając oferty do ok. 2,8 mln, tj. kwot poniżej założonej ceny minimalnej. Nasz niesprzedany samochód był licytowany do ok. 2,1 mln, co wyglądało znacznie gorzej od pozostałych samochodów, które osiągnęły znacznie wyższe oferty.
Ostatnio aukcje USS mocno ograniczyły dostęp do wyników niezrealizowanych licytacji, a jednym z możliwych powodów takiego ograniczenia jest właśnie łatwość manipulowania cenami. Należy mieć to na uwadze podczas analizowania wyników niezrealizowanych licytacji